image
header

Receptförnyelse

divider

text-standard

För att din behandling ska bli så säker som möjligt vill vi att du träffar en läkare innan vi skriver ut ett recept. Vid långvarig eller återkommande medicinering som fungerar bra, kan du i vissa fall få dina recept förnyade utan läkarbesök.

Recept utan läkarbesök gäller om:
  • Läkemedlet är förskrivet under det senaste året av en läkare hos Familjeläkarna.
  • Du har en kronisk läkemedelsbehandlad sjukdom och du har varit på läkarkontroll hos Familjeläkarna för just denna sjukdom det senaste året.
Beroendeframkallande läkemedel förnyas bara i särskilda fall.

Kontakta oss gärna i god tid! Samtliga recept skickas som e-recept och du kan hämta ut läkemedlet på valfritt apotek efter cirka tre vardagar.

Receptönskemål via internet

Du kan lämna önskemål om receptförnyelse via 1177 .

Receptönskemål via telefon

Familjeläkarna Bålsta 0171-62 00 00. Telefontid måndag till fredag kl 08.00-17.00.