Välkommen till vårt behandlingsprogram!

Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod som harutvecklats för att behandla patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov och ges på vår mottagning i gruppformat.
Tanken bakom MMR är att samtidigt påverka flera faktorer som orsakar och vidmakthåller smärttillståndet.

Den psykologiska behandlingsdelen utgår från ett kognitivt och beteendeinriktat synsätt. De som rehabiliteras ska få kunskap och de ska bli sina egna experter på hur de fungerar och hur de kan möta sina besvär.

Fysioterapin kommer att bestå av stavgång samt bålstabiliserande träning i grupp. För att kunna delta i träningen behöver du kunna utföra övningar liggande på träningsmatta samt kunna gå obehindrat ca 1 km.

Vi träffas vid tre tillfällen per vecka under en period av åtta veckor. Målet är att man genom synkroniserade åtgärder som koncentreras under en avgränsad period ska kunna bryta mönster så att patienten kan få ett mer välfungerande liv. Det finns vetenskapligt stöd för att MMR långsiktigt ger bättre helhetseffekter vid långvarig ryggsmärta (nack-, skulder- och ländryggssmärta samt ryggsmärta som inte närmare specificerats) jämfört med mindre omfattande insatser. Det finns framför allt stöd för att MMR minskar tiden som patienten är sjukskriven eller i större utsträckning leder till återgång i arbete.

Vårt team består av:
• Fysioterapeut
• Kurator
• Koordinator
• Ortopedläkare

Välkommen att kontakta oss för mer information eller tidsbokning för ett bedömningssamtal hos vår ortopedläkare!

Telefon: 0171-62 00 00
Besöksadress: Centrumleden 2, Bålsta
E-post: balsta@famlak.se
Web: www.famlak.se/balsta