Vi kommer att vaccinera mot säsongsinfluensa samt pneumokocker (allvarlig lunginflammation) vid följande tillfällen:

DROP-IN mellan kl. 13.00-16.00:

v. 45. 3/11 och 4/11

v .46. 10/11 och 11/11

v. 47. 17/11 och 18/11

v. 48. 25/11

v. 49. 2/12

v. 50. 9/12

Efter dessa datum kan patienter som önskar vaccinera sig mot influensa samt pneumokocker beställa tid för att få vaccination.

Är du över 65 år eller har en kronisk sjukdom? Är du kanske gravid?

Risken att drabbas av svår influensa eller lunginflammation minskar om du vaccinerar dig. Varje år kommer nya influensavirus och du behöver därför vaccinera dig varje år. Pneumokockvaccin behöver de flesta vuxna bara ta en gång. Vi börjar vaccinera den 3 november inför vintern.

Vaccinet är gratis för vuxna över 65 år och för dig som är gravid eller har en kronisk sjukdom.

Obs! Gravida rekommenderas att vaccinera sig efter v. 16. Den vaccinationen kan även ske hos barnmorska.