Riksdagen har beslutat att byta yrkestitel från sjukgymnast till fysioterapeut från och med 1 januari 2014.

De personer som arbetar som sjukgymnaster idag har möjlighet att välja om de vill byta titel vilket sjukgymnastern hos Familjeläkarna har gjort. Alla nyutexaminerade blir per automatik fysioterapeuter. Det gör att det under en lång tid kommer att finnas två namn för samma yrke.

Välkommen till Familjläkarnas fysioterapeuter!