Träffa våra läkare, sköterskor, sjukgymnaster, dietister och kuratorer. Kolla ditt blodtryck, blodsocker och din lungfunktion utan kostnad!

13.00 Välkommen!
Stefan Amér, läkare och grundare Familjeläkarna
Jonas Thun, läkare och verksamhetschef
Jeanette Hessel Struwe, sjuksköterska och bitr. verksamhetschef
Venera Turku Navakazi, distriktsläkare och medicinskt ansvarig läkare

13.15 Åldrandets gåta. Vad vet läkarvetenskapen om ett långt liv? Leg läk Stefan Amér
13.30-17.00 Kom och få dina hudförändringar bedömda! Distriktsläkare Valentina Masisch och underläkare Fredrik Hammarskjöld
13.15-17.00 Fästingvaccinera dig och familjen! Drop-in hela eftermiddagen
13.45 ”Hälsosnurran” Familjeläkarnas metod för kroniska sjukdomar Våra distriktsläkare och distriktssköterskor
14.00 Diabetes. Nya rön och Familjeläkarnas arbete Distriktsläkare Venera Turku Navakazi och sjuksköterska Ann-Louise Svensson
14.30 Ny behandling för Astma och KOL Leg läk, med dr Jonas Thun
14.45 Undvik frakturer! Familjeläkarnas arbete mot frakturer hos äldre Leg läk Stefan Amér
15.00 Vård för äldre: Äldremottagning, vård i hemmet och på äldreboende Leg läk Stefan Amér
15.15 Ögonsjukdomar – vad är viktigt att ha koll på? Ögonläkare Lars Leander
15.40 Kvinnohälsa och barnmorskemottagning – vad kan vi hjälpa till med? Möt gynekolog Iraklis Kokinidis och barnmorskor Tina Wally Byström och Ragnheidur Gunnarsdottír
16.00 Rygg, axel, höft, knä, leder, muskler, idrottsmedicin – möt vårt rehabteam: Ortopedläkare George Abdi och sjukgymnaster Patrick Forsblom och Stefan Ågren
16.15 Långvarig smärta – vi kan hjälpa dig med rehabilitering! Rehabteamet, läkare, sjuksköterskor, kurator och sjukgymnast
16.30 Kost och hälsa – vilken diet ska man tro på? Dietist Peter Meisel
16.45 Sluta röka? Nu finns effektiv hjälp! Diplomerad tobaksavvänjare Peter Meisel
17.00 Mitt barns hälsa och utveckling Träffa barnsjuksköterska Elisabeth Ulnes Renefalk och distriktsläkare Valentina Masisch
17.30 Psykisk hälsa hos barn och unga: oro, stress, sömnbesvär, frågor om ADHD mm Kuratorer Morgan Lagerstrand och Fernanda Fairminer Rojas
17.50 Sex och samlevnad, Psykisk hälsa, Alkohol och droger – Ungdomsmottagningen kan hjälpa till! Barnmorskor Tina Wally Byström och Ragnheidur Gunnarsdottír. Kurator och Psykolog.
18.10 Stresshantering och Mindfulness – hitta verktyg för att hantera stressen i vardagen Kuratorer Fernanda Fairminer Rojas och Morgan Lagerstrand
18.30 Framtidens hälsovård Ny teknik. Videovård, Förebyggande. Hälsokontroller, Nya mediciner Leg läk Stefan Amér

Tilltugg och dryck serveras under eftermiddagen
Välkommen!