Vill du förbättra din stresshantering och sömn?

 

Stress
Öppen föreläsning
Tisdag 21/11-17 kl 17.30-19.00 på VC hos Familjeläkarna
Du träffar psykolog, kurator och läkare.

 

Sömn
Öppen föreläsning
Onsdag 6/12-17 kl 17.30-19.00 på VC hos Familjeläkarna
Du träffar psykolog, kurator och läkare.

Välkommen!