Nu när sommaren närmar sig slutet kommer lite information från vår mottagningen
- Vi har nu utökad telefontillgänglighet med flera personer som svarar i telefon.
- Lättakut mottagning öppet tider vardag mellan kl 08:00-11:30
- Vi har TBE samt Twinrix vaccination. Tider bokar direkt till ssk på tel nr 541 718 25.