FOTAKUTEN kommer till Bålsta!

Tisdagen den 19/4 kl 09:30-16:00 finns vi hos Familjeläkarna, Centrumleden 2 i Bålsta.

Har Du:
- framfotsproblem
- hälsmärtor
- trötta fötter
- knäproblem

Vi erbjuder gratis analys – dropin

VÄLKOMMEN!

018-56 70 50
www.teamolmed.se