Denna webplats ger dig kunskap om när det är bra och använda antibiotika och när det inte fungerar. Gå in på länken Antibiotika eller inte för mer information.