Det kommer att ske förändringar gällande patientavgifter från och med 1/1 år 2017, enligt ett beslut taget utav landstingsstyrelsen.

  •  Från den 1 januari 2017 behöver de som är 85 år och äldre inte längre betala någon patientavgift när de besöker öppenvården.
  • Inom primärvården införs en enhetstaxa. Patientavgiften blir 150 kronor, oavsett yrkeskategori. Avgiften gäller även vårdbesök som genomförs digitalt.
  • Beslutet innebär att besök till sjuksköterska, distriktssköterska och undersköterska från årsskiftet kommer att kosta 150 kronor.
  • Sköterskebesök på drop-in kommer att kosta 150 kronor
  • Provtagning som inte sker i samband med besök på vårdcentral kommer att kosta 150 kr.