Från januari har Familjeläkarna uppdrag att ansvara för läkarinsatser på ytterligare sju särskilt boende för äldre och under februari startar uppdrag för läkarinsatser på ytterligare två boenden för äldre i Stockholm.

Vid årsskiften tog Familjeläkarna över läkaransvaret för boendena Åsengården i Hägersten, Grönskogen i Sundbyberg, Marieberg på Kungsholmen, Finskt Äldrecentrum Suomikoti i Enskede, Villa Agadir på Lidingö och Silverpark i Täby, och från mitten av januari Tibblehemmet i Täby centrum.

Under februari startar uppdragen för läkarinsatser för Ednahemmet i Nacka och Hägerneholm i Arninge, som båda är nybyggda boenden för äldre.

Familjeläkarna har förtroendet att ansvara för läkarinsatser på totalt cirka 250 boenden i regionerna Stockholm och Uppsala. Ett 50-tal läkare är anslutna till Familjeläkarnas SÄBO-uppdrag, som alla har ett genuint intresse för äldres hälsa och de flesta är specialister i geriatrik eller allmänmedicin.