Startdatum för årets influensa- samt pneumokockvaccination är den 3/11, vi återkommer med öppettider inom kort.

Är du över 65 år eller har en kronisk sjukdom? Är du kanske gravid?

Risken att drabbas av svår influensa eller lunginflammation minskar om du vaccinerar dig. Varje år kommer nya influensavirus och du behöver därför vaccinera dig varje år. Pneumokockvaccin behöver de flesta vuxna bara ta en gång. Vi börjar vaccinera i november inför vintern.

För mer information rekommenderar vi:

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-influensa/

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lunginflammation/