Till hösten startar en ny kurs i stresshantering med leg. psykolog Daniel Engdahl. Kursen hålls i gruppformat och pågår under 8 veckor med startdatum 6 september. För anmälan och mer information vänligen kontakta receptionen. Välkomna!