header

Om hospice-vård

divider

text-standard

Hospice är både ett vårdfilosofiskt begrepp kring omhändertagande och ett hem för svårt sjuka och döende. Hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i livets slutskede. När medicinsk behandling inte längre kan bota eller hejda sjukdomen ställs andra krav på vården. Vi använder oss av palliativ vård, att lindra smärta – kroppslig och själslig – att ge kärlek och omtanke, och att låta gästen bevara integritet och värdighet, är självklarheter inom hospicevården. Gästen får leva ett så bra återstående liv som möjligt.

 

Läs mer: Vårdguiden skriver om hospice

                      Utsikt från ett av rummen