header

För dig som anhörig till någon i livets slutskede

divider

text-standard

Det är en stor uppgift att få följa en anhörig eller en vän under dennes sista tid. Det kommer en stund då behandlingar för att bota inte längre är möjligt. Då inriktas vården mot att lindra symptom för att göra det bästa möjliga av den tid man har kvar tillsammans.

 

Rummet Blåklint

På Maria Regina Hospice har vi lång erfarenhet av att möta både svårt sjuka människor, och de som är nära. Självklart måste den sjuke få den omsorg som behövs. Samtidigt är det av största vikt att även den anhörige får det stöd som man behöver i denna situation. Det är både för att kunna ge den sjuke trygghet, och för att kunna gå vidare i sitt eget liv.

 

 

Om du som nära anhörig inte har möjlighet att sova hemma, finns det möjlighet att stanna över natten.

För att komma till Maria Regina Hospice är det nödvändigt att ha en remiss ifrån en läkare, som gjort bedömningen att denna vårdform är relevant. Tala med din vårdgivare, och be dem att kontakta oss!