header

Vid livets slutskede

divider

text-standard

Målet för hospice-vården är att lindra symptom och smärta, inte bara den fysiska och psykiska, utan även den andliga och sociala. Respekt för personens önskemål är grunden för vården, vilken planeras tillsammans med gästen, anhöriga och personalen. Vi månar särskilt om stöd också till anhöriga.

På hospicet finns 12 vårdplatser. Personalen består av läkare, föreståndare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, kock och fastighetsskötare. Volontärer hjälper till med olika sysslor i huset som att baka bröd, servera mat, hjälp i trädgården.

image
image
divider

blocks