header

Förnyelse Recept

divider

text-standard

Vid behov av recept på läkemedel som tidigare förskrivits via vår vårdcentral kan du ringa på telefonnummer 08-530 677 00, knappval 2, mellan kl 8.00 – 15.30.

Via internet

Du kan även be om förnyelse av recept via 1177.se. Receptet måste ha förskrivits från vårdcentralen tidigare.

Om du nekas receptförnyelse

Att förskriva recept är något läkare gör utifrån sin kännedom om din medicinska status och efter en kontroll av din tidigare konsumtion av medicinen. Om det gått för länge sedan ditt senaste besök kan du nekas receptförnyelse (eller få en mindre mängd medicin) och istället kallas till kontroll på vårdcentralen. Du kan även nekas receptförnyelse om din konsumtion överstiger läkarens ordination.