image
header

BVC

text-large

Välkommen med ert barn till BVC Familjeläkarna Rosendal. Hos oss står barnet och familjen alltid i fokus!

Vi är en privat BVC som har vårdavtal med region Uppsala. Du väljer själv din BVC och all barnhälsovård är kostnadsfri.

Vi följer ditt barns utveckling från födelse till skolstart och vårt mål att tillsammans med er föräldrar främja barnets hälsa utveckling och trygghet genom att:

- Ge råd och stöd i föräldraskapet.

- Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

- Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljön och samhället.

- Alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård.

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. För att uppnå detta mål har Socialstyrelsen tagit fram ett barnhälsovårdsprogram. Här ingår hälsoundersökningar, vaccinationer och läkarbesök vid olika tillfällen i barnets liv. Utöver detta bestämmer ni hur ofta ni vill komma på besök till oss.

Den första tiden är besöken tätare.  Vid alla besök på BVC pratar vi om barnets utveckling, mäter och väger barnet. Det finns alltid tid för era frågor.

Vi samarbetar bland annat med vårdcentralen, barnläkare, psykolog, dietist, logoped, tandvård, ortoptist, förskola/skola och Socialtjänsten.

 

Föräldragrupper på BVC

 

BVC familjeläkarna Rosendal erbjuder föräldragrupper för förstagångsföräldrar från och med hösten 2021.

Vi kommer att träffas 5 gånger, ca 1 timme vid varje tillfälle och du kommer att bli inbjuden av din BVC-sköterska.

Vårt mål är att stärka er i föräldraskapet och ge er ökade kunskaper och skapa möjlighet till kontakt och gemenskap med andra föräldrar.

Vi brukar prata om första tiden med bebisen, egenvård/ infektioner, små barns mat, sömn och barnsäkerhet men även visa hur man utför spädbarnsmassage.

Att tänka på för att minska smittspridning under föräldragrupperna:

- Enbart en förälder per barn får vara med vid varje tillfälle.

- Använd munskydd, om ni inte har egna så får ni munskydd av oss.

- Vid behov kommer vi att träffas utomhus.

 

Ni kan alltid vända er till oss när ni har frågor kring ert barn!

Kontakta oss på:

Telefon – 018 – 477 60 00

 

———

Klicka på den här länken för att lista dig hos oss.

staff
Vår personal
Placeholder
Catarina Pihlgren Martinelle
Specialist i allmänmedicin
Placeholder
Gisela Reinfeldt Engberg
Barnläkare
Placeholder
Monika Hurtig
Distriktssköterska
Placeholder
Hanna Wahlbäck
Distriktssköterska (Föräldraledig)
Placeholder
Lenna fagerberg
Distriktssköterska
Placeholder
Shawbo Sardar
Distriktssköterska