Idag börjar Kurator Morgan Lagerstrand hos oss och vi hälsar honom varmt välkommen.

Morgan har erfarenhet inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och ser fram mot att få hjälpa våra patienter som är i kris eller lider av psykisk ohälsa.

För mer information se Psykisk hälsa.