Familjeläkarna i Luthagen erbjuden drop-in vaccination.

Välkommen!

 

Om TBE-vaccination:

Minimum två doser och sedan rekommenderas påfyllnad enligt nedan schema:

Dos 1 (dag 0)
Dos 2 (1-3 månader efter dag 0 )
Dos 3 ( 9-12 månader efter den 2:a vaccinationsdosen )

Två veckor efter den andra dosen förväntas du vara skyddad.

För att behålla skyddet efter grundimmunisering måste du ta en påfyllnadsdos efter 3 år.

Därefter ges påfyllnadsdos vart femte år. Är du över 60 år är det var tredje år som rekommendera .