Vi på Familjeläkarna står startklara att vaccinera dig för för covid -19, så snart vi får vaccinet i slutet på februari. Vi följer Region Stockholms riktlinjer och kommer att vaccinera de som har störst behov först.
1. Först erbjuds vaccin till patienter med hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser, LSS-boenden samt personer med
personlig assistent.
2. Därefter erbjuds de som är 65 år eller äldre vaccin.
3. Efter det erbjuds vaccin till personer som är under 65 år och ingår i riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens prioritering. Vi kommer att kalla berörda patienter i grupp tre.

Vaccination av patienter över 65 år kommer att ske via drive in på Tippens övre parkering. Vaccination sker i överarmen, för att förenkla ha på dig ledig klädsel.
Ta med legitimation och ifylld hälsodeklaration, hälsodeklaration finner du här: https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/corona/vaccination/halsodeklaration/halsodeklaration-covid-19.pdf
Familjeläkarna håller dig uppdaterad via vår hemsida vilka datum vaccination kommer att ske.
Varmt välkomna
Personalen på Familjeläkarna