Den 1 november kommer Familjeläkarna att ta över vårdcentralen. Om du har gått på vårdcentralen och vill komma till oss här på Familjeläkarna är du välkommen att lista dig här när du kommer hit. Du som har svårt att komma hit kan fortsätta att gå på vårdcentralen i centrum. Det kommer att finnas möjlighet att ta planerade prover på vårdcentralen.

I vårdcentralens lokaler i centrum kommer vi att ha mottagning för framförallt de äldre som går på vårdcentralen, Basal hemsjukvård och Avancerad sjukvård i hemmet samt mest sannolikt rehabilitering framöver.