Rekommendationer om coronaviruset

Nu är det många som kommer hem från sportlov. Vi på Familjeläkarna följer Region Uppsalas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor och hur man skyddar sig mot smitta.
Rekommendationerna innebär i nuläget att de som varit på resa, i ett område där det pågår spridning av coronaviruset, kan leva och arbeta som vanligt om de inte har några symtom. Om man inom 14 dagar får hosta, feber eller andningssvårigheter ska man dock stanna hemma och ringa 1177 Vårdguiden för vägledning, och råd om provtagning. Provtagning och undersökning för misstänkt smitta sker på särskilda laboratorier på sjukhus och inte på vårdcentralerna.
De områden där det just nu pågår smittspridning är:
· Hela Kina utom Macau
· Hongkong
· Iran
· Sydkorea
· Norra Italien: regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, inklusive dessa regioners skidorter
Det bästa sättet att skydda sig mot smitta är tvätta händerna ofta, inte röra ögon, näsa och mun samt undvika kontakt med andra.