Vi på Familjeläkarna kan på grund av vårt nya arbetssätt inom psykisk hälsa ge våra patienter avsevärt mycket kortare väntetider till kurator och psykolog. Tillgängligheten gör att vi kan hjälpa många fler patienter i behov av vård inom psykisk hälsa.