För den senaste informationen gällande Corona följ följande länk till:

https://www.folkhalsomyndigheten.se

https://www.krisinformation.se

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sjalvskattning-corona