Onsdagen den 10/1 kl. 17:30-19:00 föreläser leg. Psykolog Mim Gavel om krishantering; när livet vänder. För mer information samt anmälan om deltagande kontakta receptionen, via mail eller telefon. Varmt välkomna!