Vi välkomnar Carina Montin till oss på Familjeläkarna. Carina är barnmorska och arbetar nu på vår Barnmorskemottagning.