Från januari 2023 höjs högkostnadsskyddet för öppenvård med 100 kr. Gränsen för att uppnå frikort uppgår 2023 till 1 300 kronor. Slutenvårdsavgiften höjs med 10 kr och 2023 uppgår avgiften till 120 kronor/vårddag.

Undantag från uteblivandeavgift tas bort för vårdkontakter inom barnhälsovård, BVC, dock debiteras inte barn som kallas till ett allra första besök på en barnavårdscentral utan föregående kontakt med någon av barnets vårdnadshavare.

Övriga avgiftsförändringar finns att läsa på 1177/Vårdgivarguiden.