Vi är glada att informera att våra mottagningar är nu kopplade till tjänsten Journal via nätet. Där kan ni se journalanteckningar, era provsvar, diagnoser, bokade vårdbesök, vaccinationer och remisstatus.
Du når tjänsten genom att logga in med e-legitimation på 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Mer om tjänsten kan du läsa här:

https://www.1177.se/Stockholm/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/las-din-journal/las-din-journal-via-natet/