Denna vecka är vaccinationsmottagningen inställd pga. sjukdom. Vänligen Familjeläkarna