Information till våra patienter angående Lättakuten/ Drop-in

Många söker lättakuten med besvär som inte hör hemma där. Det leder till längre väntetider och missnöje bland våra patienter.
Här hittar du ett urval av besvär som våra sköterskor och läkare hjälper till med på lättakut.

• Hög feber
• Urinvägs-, luftvägs-, eller hudinfektion,
• Sårskador
• Akuta utslag
• Öronvärk.
• Ont i halsen
• Akut ont i ryggen
• Ögonbesvär
• Akuta allergibesvär
• Plötsligt uppkomna smärtor i foten och/eller knä

På Lättakuten gör vi INTE
• Bokar läkartid
• Förnyar recept
• Bokar årskontroller
• Förlänger sjukskrivningar
• Tar bort styng, tar blodtryck, såromläggning
Detta kan ni göra via vår mottagningstelefon 08- 541 718 25
• Pat med ont i axel, knä och leder som har haft besvär i över 1 vecka hänvisas i första hand till sjukgymnast på telefon nr 08-1234 9350