Pga restnoterat influensa vaccin går det ej att boka tider för detta.