Influensan är här! De flesta känner igen symtomen med feber, halsont, sjukdomskänsla och ont i kroppen. Symtomen kan sitta i upp till 7-10 dagar. I de flesta fall räcker det med egenvård.

Du bör kontakta oss om:
 • Du har hög feber som inte går ner efter tre till fem dygn.
 • Du har hög feber som har gått ner och sedan börjar stiga igen.
 • Du plötsligt blir mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär när du vilar.
Det här kan vara tecken på att du har någon annan sjukdom än influensa eller att du har fått en följdsjukdom.
Du som tillhör en riskgrupp bör vaccinera dig och du kan göra det utan kostnad om följande stämmer på dig:
 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du har en hjärt- eller lungsjukdom.
 • Du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden.
 • Du har nedsatt immunförsvar.
 • Du har en kronisk lever- eller njursjukdom.
 • Du är mycket kraftigt överviktig och har ett BMI över 40.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du är gravid.
 • Du är under 18 år och har flerfunktionshinder.
 • Du är under 18 år och har svår astma med funktionsnedsättning.
För dig som inte tillhör en riskgrupp kostar det 180 kronor.
Välkommen att vaccinera dig hos oss! För tider se hemsidan.