Vi vill uppmärksamma det glädjande beskedet att antibiotikaförskrivningen i landet går ner.

Ali Hashemi, specialist i allmänmedicin på Familjeläkarna i Husby, intervjuades i Dagen Eko förra veckan med anledning av den minskning av antibiotikaförskrivning som skett i Stockholm och övriga delar av landet. Han betonar att man på Familjeläkarna inte skriver några slentrianmässiga antibiotikarecept utan att de alltid föregås av noggrann undersökning och provtagning. Han påtalar också vikten av bra information till patienterna om att antibiotika inte alltid är den bästa behandlingen.