Sedan december erbjuder vi våra patienter Fotsjukvård.

Till fotsjukvården kommer du via remiss.

Välkommen att kontakta vår bokning.