Förändringar patientavgifter från och med  år 2017

 

Det kommer att ske förändringar gällande patientavgifter från och med 1/1 år 2017.

 

  • Från den 1 januari 2017 behöver de som är 85 år och äldre inte längre betala någon patientavgift när de besöker öppenvården.
  • Inom primärvården införs en enhetstaxa. Patientavgiften blir 150 kronor, oavsett yrkeskategori. Avgiften gäller även vårdbesök som genomförs digitalt.
  • Beslutet innebär att besök till sjuksköterska och distriktssköterska från årsskiftet kommer att kosta 150 kronor. Även sköterskebesök på drop-in kommer att kosta 150 kronor liksom provtagning som inte sker i samband med besök på vårdcentral.
  • Närakuten jämställs med primärvården, så att ett besök hos sköterska där kostar lika mycket som hos till exempel en distriktssköterska dvs 150 kr. Jourläkarbesök kostar fortfarande 250 kr.