Igår intervjuades Familjeläkarnas VD Stefan Amér av DNs reporter Lisa Röstlund idag som tillsammans med Anna Gustafsson skriver om läkarinsatserna på SÄBO vid pandemin. Bakgrunden var en utvärdering som gjorts av Stockholms stad där vår organisation Familjeläkarna fått mycket bra betyg i en utvärdering om läkarinsatser på SÄBO under pandemin.

Men i en stor artikel för DN idag fredagen 13 oktober så publicerar reportrarna i DN en artikel där resultatet i utvärderingen förväxlats och vår verksamhet Familjeläkarna istället antas få bottenbetyg, och skarp kritik riktas därför helt felaktigt i artikeln.

Stockholms stad som inte i utvärderingen specifikt namngivit organisationerna men sagt det till de som frågat om det, har själva noterat och förvånas över förväxlingen. De skriver att ”läkare från Familjeläkarna varit mer fysiskt närvarande på de tillfrågade boendena än den andra läkarorganisationen. Av okända skäl har en förväxling skett i delar av mediarapporteringen vilket så klart är olyckligt”.

Vi har bett DN om att införa rättelse både på nätet och papperstidningen.

Vi har också bett om rättelse även av de felaktiga siffror för andelen smittade respektive döda där Familjeläkarna tillskrivs felaktiga siffror i en tidigare artikel av samma reportrar. Vi, liksom Regionen, har uppmärksammat att siffrorna är helt fel.