På uppdrag av Nacka kommun genomför Familjeläkarna under vår och höst 2022 en utbildningssatsning för kommunens cirka 200 medarbetare på boenden för personer med funktionsnedsättning. Satsningen ska öka kunskaper om boende med komplexa behov.

Under våren genomfördes föreläsningar av läkare och psykologer från Familjeläkarna om de vanligaste diagnoserna inom LSS, om bemötande och hur medarbetarna kan stötta och hjälpa de boende med att förebygga eller minska symtom.
Under hösten genomförs en ytterligare föreläsning om bemötande, och medarbetarna på boenden erbjuds då även handledning.

-Nacka kommun har startat, tillsammans med oss, ett stort utbildningsprojekt som är jättespännande och vi har nu nått halvvägs, säger projektledare Agneta Palmgren, enhetschef på Familjeläkarnas LSS Saltsjöbaden. Boenden för funktionshindrade fyller en viktig roll i samhället och satsningen på medarbetarna ska bland annat leda till bättre och säkrare vård och omsorg, och ökad trygghet för de boende.