Första februari öppnades Arninge och Akalla vårdcentraler i Familjeläkarnas regi, båda på uppdrag av Region Stockholm. Erbjuder bland annat läkarmottagning, sköterskemottagning, provtagning, vaccination, medicinsk fotvård, mottagning för psykisk hälsa, äldremottagning och snabbklinik.