Familjeläkarna i Saltsjöbaden får ett mycket bra resultat i den årliga Nationella Patientenkäten. Vi visar förbättringar inom de flesta områden och får också bäst resultat i Nacka.