Familjeläkarna Barkarby kommer från 1 februari 2018 att ansvara även för patienterna på grannvårdcentralen i Barkarbystaden,  Flottiljen. Den gemensamma vårdcentralen kommer att ha tillgång till fler distriktsläkare, psyskologer och psykoterapeuter än vad som finns på någon av vårdcentralerna idag. Dessutom finns det 2 fysioterapeuter, sjukgymnaster, och avancerad hemsjukvård (ASIH) med specialister i äldremedicin hos Familjeläkarna. Våra distriktsläkare Maria Lodin och Göran Dahlberg har lång erfarenhet från Barkarby liksom våra övriga distriktsläkare och övriga läkare. Alla patienter kommer att tas omhand på bästa sätt. BVC kommer att finnas kvar med samma BVC-sjuksköterskor på samma plats.
Vi välkomnar alla medarbetare vid Flottiljen att arbeta kvar.
Familjeläkarna har erfarenhet av att och utveckla verksamheter som av någon anledning inte har fungerat optimalt, och fått dem att fungera bra. Vi ser fram emot att erbjuda en riktigt bra verksamhet i Barkarbystaden för alla patienter i Järfälla med omnejd!