Familjeläkarna Barkarby kommer från 1 februari 2018 att ansvara även för grannvårdcentralen i Barkarbystaden,  Flottiljen, som har drivits av Praktikertjänst.
Tillsammans blir vi starkare! Den gemensamma vårdcentraler kommer att ha tillgång till fler distriktsläkare, psyskologer och psykoterapeuter än vad som finns på någon av vårdcentralerna idag. Dessutom finns det 2 fysioterapeuter, sjukgymnaster, och avancerad hemsjukvård (ASIH) med specialister i äldremedicin hos Familjeläkarna. Våra distriktsläkare Maria Lodin och Göran Dahlberg har lång erfarenhet från Barkarby liksom våra övriga distriktsläkare och övriga läkare.
Vi välkomnar alla medarbetare vid Flottiljen att arbeta kvar. Organisatoriskt kommer husläkarmottagningarna att samlas i en gemensam organisation med verksamhet som nås från båda entréerna Barkarbyvägen 45 och 51.
BVC kommer att finnas kvar med samma BVC-juksköterskor på samma plats. Planer finns att utveckla en familjecentral med barnmorska och barnläkare.
Familjeläkarna har erfarenhet av att överta och utveckla verksamheter som av någon anledning inte har fungerat optimalt, och fått dem att fungera bra. Vi ser fram emot att erbjuda en riktigt bra verksamhet i Barkarbystaden för alla patienter i Järfälla med omnejd!