Den sista maj 2022 avslutar Familjeläkarna sitt specifika uppdrag med Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) i Saltsjöbaden. Bakgrunden är att Region Stockholm ställer krav på att BUMM ska vara större och ha minst fyra barnläkare. Vår mindre, lokala barn- och ungdomsmedicinska mottagning i Saltsjöbaden faller därmed utanför det regionala uppdraget.

Det innebär att vi till exempel inte längre kommer att kunna utreda barn och ungdomar med misstänkt ADHD. Dessa och vissa andra utredningar kommer därför att behöva remitteras till andra BUMM. Dock kommer denna förändring inte påverka vårt fokus på barn och ungdomar, och på hela familjen.

Vår barnläkare Maria Amér som varit med sedan vi startade 2008 kommer att fortsätta. Vi har dessutom många specialister i allmänmedicin (distriktsläkare) och ST-läkare i allmänmedicin som har stor kompetens och intresse för att bedöma och behandla barn och ungdomar.

Familjeläkarnas Barnavårdscentral (BVC) i Saltsjöbaden berörs inte, utan fortsätter på samma sätt som tidigare. Även vår första linje för psykisk ohälsa för barn och unga fortsätter. Vi har förstärkt med två familjebehandlare från Nacka kommun som kommer att vara på plats hos oss varje vecka.

Familjer, barn och ungdomar är fortsatt varmt välkomna till oss!

Kontakta gärna oss på kontaktamig@famlak.se om du har några frågor!

Vänligen
Maria Amér, Barnläkare
Camilla Martin, Verksamhetschef