Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Familjeläkarna Tungelsta vårdcentral har ett särskilt uppdrag att ta emot barn och föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt, men där bekymren inte vuxit sig alltför stora. Besvär som kan komma till uttryck är både inåtvända problem som oro och nedstämdhet eller kroppsliga symtom, som till exempel huvudvärk och magont.

Till mottagningarna kan barn och ungdomar till och med 17 år samt deras föräldrar vända sig för att få rådgivning och behandling.

Om det visar sig att andra resurser behövs för att reda ut problemen hjälper mottagningarna till med kontakt och remittering till rätt ställe.

 

Välkommen att höra av dig!