Familjeläkarna i Saltsjöbaden hjälper dig med årets influensavaccination för din trygghet sker den i år utomhus.
I år sker vaccinationen vid Saltsjöbadens Centrum vid övre parkeringen, följ skyltning.
Välkommen att vaccinera dig den 11 november kl.10-18.
Inför vaccinationen ber vi dig att ha ditt ID tillgängligt, fyll gärna i Hälsodeklarationen innan besöket eller ta med dig egen penna.
Du får vaccinet i överarmen, enkel klädsel rekommenderas.