Familjeläkarna får läkaransvar för fler äldreboenden

Från januari har Familjeläkarna uppdrag att ansvara för läkarinsatser på ytterligare sju särskilt boende för äldre och under februari startar uppdrag för läkarinsatser på ytterligare två boenden för äldre i Stockholm. Vid årsskiften tog Familjeläkarna över läkaransvaret för boendena Åsengården…

Familjeläkarna öppnar filial i Luthagen, Uppsala

I början av januari öppnas en filial till vårdcentralen Familjeläkarna Luthagen, Familjeläkarna Wallingatan på Wallingatan 10 i Uppsala. Det innebär att de som är listade som patienter på vårdcentralen Familjeläkarna Luthagen får tillgång till ytterligare en plats i närområdet för…