Akuellet gällande Corona

För den senaste informationen gällande Corona följ följande länk till: https://www.folkhalsomyndigheten.se https://www.krisinformation.se https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sjalvskattning-corona

DATAPROBLEM 2/1-2020

Torsdag den 2 januari 2020. Vi har idag dataproblem vilket vi jobbar på att åtgärda. Detta innebär att vi endast tar han om AKUTA åkommor. Vi kan inte skriva recept, journalföra mm. Vi hoppas på er förståelse oh välkomnar er…