Problem med datasystem!

Torsdagen 2/1-2020 har vi dataproblem! Detta innebär att vi endast kan ta emot de mest AKUTA. Vi hoppas på ert förståelse och välkomnar er tillbaka under fredagen. Välkomna!

DATAPROBLEM 2/1-2020

Torsdag den 2 januari 2020. Vi har idag dataproblem vilket vi jobbar på att åtgärda. Detta innebär att vi endast tar han om AKUTA åkommor. Vi kan inte skriva recept, journalföra mm. Vi hoppas på er förståelse oh välkomnar er…