Barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt

Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Familjeläkarna Tungelsta vårdcentral har ett särskilt uppdrag att ta emot barn och föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt, men där bekymren inte vuxit sig alltför stora. Besvär…