Smärtrehabilitering (MMR)

Välkommen till vårt behandlingsprogram för dig med kronisk smärta! Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov och ges på vår mottagning i gruppformat. Tanken bakom MMR är att…