header

Maria Reginas Vänner

divider

text-standard

Maria Reginas vänner är en ideell förening. Föreningens uppgift är att

stödja hospicets verksamhet för upprätthållande av god vård och trivsel för gästerna.

§1 i stadgarna

divider

text-standard

I begreppet trivsel lägger vänföreningen möjligheten att bidra med sådant som kan ge ”guldkant” åt gästerna och deras anhöriga. I mån av ekonomisk möjlighet bidrar föreningen med medel till personalens vidareutveckling – genom deltagande i kurser och konferenser. Maria Reginas vänner är helt beroende av medlemsavgifter (f.n. 100 kronor per år) och bidrag till minnesfonden samt gåvor. Alla som bejakar föreningens syfte kan bli medlemmar i vänföreningen genom inbetalning av medlemsavgiften.

Päronkaka med frukt från trädgården

divider

text-standard

Minnesfonden

Minnesfonden ger de ekonomiska möjligheterna att förbättra för både gäster och personal. Bli medlem! Hjälp oss att sprida information. Hjälp oss att fylla på i minnesfonden.


Minnesfondens plusgirokonto: 486 41 85-6

Skriv gärna på inbetalningen till vem insättningen är till minne av. Då kommer minnesfonden kontakta närmast anhörig för besked om insättningen. Skriv gärna ditt eget namn också.